Hệ thống Chi nhánh và Văn phòng đại diện

1. Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Biên Hòa tại Vũng Tàu

Địa chỉ: Số PB2010, Khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hotline: 0934.19.33.69 - 0934.14.33.69 - 094.22.888.19

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://www.daugiabienhoa.vn

2. Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Biên Hòa tại Bình Dương

Địa chỉ: Số 21 Đường số 3 Khu dân cư Hiệp Thành 1, Khu 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Hotline: 0934.19.33.69 - 0934.14.33.69 - 094.22.888.19

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://www.daugiabienhoa.vn

3. Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Biên Hòa tại Long Khánh

Địa chỉ: Số 77 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Hotline: 0934.19.33.69 - 0934.14.33.69 - 094.22.888.19

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://www.daugiabienhoa.vn

4. Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Biên Hòa tại Long An

Địa chỉ: Số 97 đường Cử Luyện, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Hotline: 0934.19.33.69 - 0934.14.33.69 - 094.22.888.19

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://www.daugiabienhoa.vn

 

5. Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Biên Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 47 đường Ngô Đức Kế, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0934.19.33.69 - 0934.14.33.69 - 094.22.888.19

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://www.daugiabienhoa.vn

6.Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Biên Hòa tại thành phố Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 1750/57 Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Khu 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Hotline: 0934.19.33.69 – 0934.14.33.69 – 094.22.888.19

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://www.daugiabienhoa.vn

7. Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Biên Hòa tại thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 34 đường Lương Thế Vinh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hotline: 0934.19.33.69 – 0934.14.33.69 – 094.22.888.19

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://www.daugiabienhoa.vn