Năng lực và kinh nghiệm

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BIÊN HÒA đã và đang thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản cho các đơn vị sau:

-    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa 

-    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

-    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu  

-    Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai .

-    Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Đồng Nai

-    Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Thủ Đức

-    Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đồng Nai

-    Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đồng Nai.

-    Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Đồng Nai

-    Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

-    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Đồng Nai 

-    Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Sở Giao dịch Đồng Nai 

-    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai 

-    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Đồng Nai

-    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Đồng Nai

-    Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đồng Nai (ACB – Chi nhánh Đồng Nai)

-    Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

-    Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

-    Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Đồng Nai

-    Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa

-    Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Khánh

-    Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Thành

-    Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Trảng Bom

-    Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thống Nhất

-    Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nhơn Trạch

-    Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cẩm Mỹ

-    Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuân Lộc

-    TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CÔNG TY CỔ PHẦN (PETEC)

-    Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

-    Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

-    Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai

-    Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai (Bán đấu giá tài sản của Doanh nghiệp bị phá sản theo Luật phá sản)

-    Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (AMC - HDBank)

-    Trung tâm Phát triển Qũy Đất tỉnh Đồng Nai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

-    Trung tâm Phát triển Qũy Đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

-    Và các cá nhân, tổ chức khác,…